Primii pași – ce trebuie să știți

Reprezentanții mass-media care doresc sa obțină informații despre evenimente/cazuri medicale, vor avea acces in Spital respectând o serie de cerințe specifice.

Înainte de eveniment, reprezentanții mass-media vor trebui sa solicite în scris purtătorului de cuvânt informațiile pe care aceștia le doresc; vor trimite pe e-mail solicitările, urmând ca răspunsurile sa le primească cu acceptul conducerii unității. De asemenea, reprezentanții mass-media vor primi o procedură dedicată accesului în spital pe care sunt obligați să o respecte.

Informațiile despre evenimente se vor acorda de purtătorul de cuvânt al spitalului in timpul programului de lucru.

Accesul în spital

Delegațiile mass-media au obligația de a se prezenta la poarta/recepția instituției pentru identificare. La intrarea in locație se va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media/legitimația de presă.

La recepție se va nota în „Registrul vizitatori” informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora, Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului.

De la recepție se va anunța purtătorului de cuvânt – coordonatorul activității medicale (dr. Adelina Popescu), de prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către purtătorul de cuvânt.

Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situații:

  • când însoțesc o delegație oficială cu acordul acestora;
  • însoţiţi de Manager şi/sau ceilalţi membri din Comitetul Director al Spitalului.

Întrebări frecvente cu privire la acordarea interviurilor în cadrul Spitalului

Cine acordă interviuri în cadrul Spitalului?

Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate de către purtătorul de cuvânt cu respectarea regulilor privind demnitatea umană și drepturile pacienților.

  1. declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
  2. nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat acord scris.
  3. nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia unei persoane precum și un eventual handicap al acestuia.
  4. informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu acordul persoanei sau, în cazul unei persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau reprezentanților legali.

Se poate intervieva un pacient?

Purtătorul de cuvânt va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

Există echipament special pentru deplasare în incinta spitalului?

Purtătorul de cuvânt va avea grijă ca deplasarea reprezentaților mass-media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson și halat corespunzător.

Ce se întâmplă dacă nu sunt respectate regulile si cerințele de acces în spital?

Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și a confidențialității actului medical, precum și prevederile acestei proceduri atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Dacă sunt înregistrări cu camera ascunsă cine este tras la răspundere?

Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media.

Cine răspunde pentru divulgarea unor informații referitoare la un pacient fără acordul scris al acestuia?

  • În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informații cu privire la clauzele menționate în procedură fără acordul scris al persoanei atrage după sine sancționarea disciplinară.
  • În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privința căruia s-au divulgat informații de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi suportate de către persoanele vinovate.

Cine răspunde pentru divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de reprezentanții mass-media cu echipamente audio-video ascunse?

În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziție de pacientul reclamant și cu ajutorul acestuia se va identifica ziua și ora la care înregistrarea a fost făcută. Din „Registrul vizitatori” aflat la recepție pe baza datei și orei la care s-a constatat că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanții mass-media care se fac răspunzători de situația creată.

Contactează responsabilul cu mass-media

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Informatii contact